• پاک کننده شیشه و تمامی سطوح شیشه ایی
  • در بسته بندی نیم لیتری

مایع شیشه پاک کن