• با خاصیت ضد عفونی کنندگی
  • پاك کنندگی و سفید کنندگی بالا
  • در بسته بندی های 1 و 4 لیتری

مایع سفید کننده