• برطرف کننده رسوب و جرم انواع کاشی و سرامیک
  • براي استفاده در سرویس هاي بهداشتی
  • در بسته بندي هاي 1 و 2.5 لیتری
  • تمیز کننده و ضد عفونی کننده

مایع جرم گیر