• قابل استفاده در کلیه خودروها
  • مایع خنک کننده غلیظ موتور
  • ضد جوش
  • ضد یخ
  • با فرمولاسیون پیشرفته

ضدیخ