• پاک کننده و براق کننده شیشه های اتومبیل
  • پاک نمودن آلودگی موجود بر روي شیشه
  • جلوگیری از نشستن گرد و غبار بر روی شیشه
  • جلوگیری از رد آب بر روی شیشه
  • مناسب در فصب سرما
  • قابل استفاده در کلیه خودروها
  • در بسته بندی 3 لیتری

شیشه شوی خودرو