• مخصوص صنعتی و خانگی
  • مناسب براي انواع رادیاتور خودرو
  • آب مقطر خاص مخصوص تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
  • در بسته بندی 3 و 4 لیتری

آب مقطر صنعتی