• جهت استفاده در انواع خودروهای سبک و سنگین
  • مخلوطی از ضدیخ
  • چهارفصل
  • در بسته بندی های 3 لیتری و 4 لیتری

آب مخصوص رادیاتور