مواد شوینده

مواد شوینده با قدرت پاک کنندگی بالا قادر به حذف انواع رسوبات و آلودگی های بر جای مانده بر روی سطوح میباشد.وظیفه اصلی
یک شوینده حذف صحیح آلودگی بدون آسیب رساندن به سطح مورد شستشو است.بعلاوه در برخی از محیط ها همانند مرکز درمانی
شرایط محیطی در نوع شوینده تاثیر گذار میباشد.به همین دلیل است که امروزه انواع مختلفی از مواد شوینده به منظور حذف انواع
آلودگی تولید و عرضه میگردد.
مواد شوینده شامل : مایع ظرفشویی،مایع دستشویی،شامپو فرش

پاک کننده ها

منظور از پاک کننده ها موادی هستند که رسوب را از روی انواع سطوح در محیط های بهداشتی و یا از روی اجسام می زدایند و در
انواع مختلف تولید و بسته بندي می گردد.
مواد پاک کننده شامل : مایع سفید کننده ، مایع پاک کننده(جرم گیر) ، مایع چند منظوره ، شیشه پاک کن خانگی ، محلول لوله باز کن