previous arrow
next arrow

مایع دستشویی

شما در این مجموعه می‌توانید انواع شیشه پاک کن، شامپو فرش، تمیز کننده ظروف، گند زدا، پاک کننده سطوح، لکه‌بر، نرم کننده، مایع دستشویی، گاز پاک کن و براق کننده شرکت را مشاهده کنید و مشخصات آن را مطالعه نمایید.

مایع دستشویی
آب مقطر

آب مقطر

شما در این مجموعه می‌توانید انواع محلول‌های هماتولوژی و کنترل خون را ببنید و مشخصات آن را مطالعه کنید و کاتالوگ آن را دریافت نمایید.

آب ژاول

شما در این مجموعه می‌توانید انواع محلول‌های بیوشیمی پایدار، محلول های بیوشیمی لیوفیلیزه، کالیبراتور و استاندارد، کنترل‌ها و تست های سریع را مشاهده و مشخصات آن را مطالعه نمایید.

آب-ژاول0
Shampoo-Farsh-0

شامپو فرش

شما در این مجموعه می‌توانید انواع محلول‌های بیوشیمی پایدار، محلول های بیوشیمی لیوفیلیزه، کالیبراتور و استاندارد، کنترل‌ها و تست های سریع را مشاهده و مشخصات آن را مطالعه نمایید.

مایع ظرفشویی

شما در این مجموعه می‌توانید انواع محلول‌های بیوشیمی پایدار، محلول های بیوشیمی لیوفیلیزه، کالیبراتور و استاندارد، کنترل‌ها و تست های سریع را مشاهده و مشخصات آن را مطالعه نمایید.

مایع-ظرف0

درباره آسیا دارو ایرانیان

شرکت مجتمع صنایع شیمیایی آسیا دارو ایرانیان با برند ( هاي شیمی و هایملی) تولید کننده مواد شوینده و پاك کننده و ضدعفونی
کننده و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه و صنعت در سال 1395 با اخذ مجوزهاي لازم از وزارت صنعت معدن و
تجارت و سازمان مربوطه راه اندازي گردید.هدف از تاسیس این شرکت تولید و توزیع مواد شوینده ، پاك کننده و ضد عفونی کننده
حهت صنایع و آزمایشگاه ها و سایر مشتریان و ارائه خدمات مناسب و به هنگام به مشتریان در بازارهاي داخلی و خارجی مطابق با
استانداردهاي موجود کشور میباشد.

هدف از تاسیس این شرکت تامین مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی جهت صنایع و آزمایشگاه ها و سایر مشتریان و مصرف کنندگان و ارائه خدمات مناسب و به هنگام به مشتریان در بازارهای داخلی و خارجی مطابق با استانداردهای موجود کشور میباشد.

خط مشی کیفیت شرکت مجتمع صنایع شیمیایی آسیا دارو ایرانیان تولید کننده و بسته بندی انواع مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی نگهداری اثربخش مدیریت کیفیت جلب رضایت مشتریان تعهد به برآورده کردن الزامات قانونی و افزایش فروش محصولات در بازار میباشد.